SIGNING CEREMONY OF CONSTRUCTION CONTRACT FOR THE NEW DEVELOPMENT CENTER OF LAP PHUC PRECISION MOLD CENTER

On February 8, 2020, APGCONS cooperated with the investor of Lap Phuc Co., Ltd. to hold the Signing Ceremony of the Project "Research Center for Development and Manufacture of High-precision and High-tech Molds. ”At 193 Go O Moi Street, Block 2, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City. The ceremony was attended by employees of 2 companies and partners, other guests.

Attending the signing ceremony, Representatives of Lap Phuc Co., Ltd had the presence of Mr. Nguyen Van Tri - General Director and Ms. Truong Thi Bang - Deputy General Director, and Representative of General Contractor APGCONS with Mr. Phan The Hoang - Owner. Chairman of the Board and Mr. Hua Dinh Tuan - General Director.

The project is built on a large area of 2,145.1m2, with a scale of 12 floors, APGCONS plays the role of General Contractor in charge of construction permit, rough construction, finishing and installation of the grant system. , Drainage.

The signing ceremony of the Contract took place successfully, marking an important step in the partnership between APGCONS and the Investor.

After the signing of the contract, Mr. Nguyen Van Tri - General Director of Lap Phuc Co., Ltd. led the APGCONS delegation to visit the factory.

Congratulations to APGCONS. We are determined to fight brothers! This year will be another brilliant year!

Some featured images:














other news

  • Đã 15 mùa xuân qua, cứ mỗi độ sinh nhật công ty ta lại thấy trời sắp tết. Đây không phải sự trùng hợp mà là sự sắp đặt của trời đất.

    Ngày 11-1 là ngày kỷ niệm của tập thể phòng KTX 111B Tân Phú, ở đó đong đầy những kỷ niệm của chàng sinh viên trường ĐHBK. Nơi đó chàng nợ các bạn những kỷ niệm buồn vui, nợ ngôi trường của mình về ngành nghề đã học. Rồi lại vào ngày đó chàng nợ một đứa con ra đời: An Phú Gia. Chàng nợ cả tập thể công ty một con đường, một ý chí. Chàng nợ Xã hội những sản phẩm chất lượng và tâm huyết. Chàng nợ các đối tác của mình lời cám ơn và tiền bạc trước những ngày sắp tết. Rồi chàng đưa tất cả tập thể quay cuồng trong những món nợ này.

  • An Phu Gia Construction Joint Stock Company (APGCONS) was established in 2006. Over 15 years of operation and development, APGCONS has increasingly affirmed its capacity and position in the market.

  • Overcoming the ups and downs and challenges of the market, An Phu Gia still steadily becomes one of the top prestigious construction brands today.

  • This morning (9th November, 2020), An Phu Gia Construction Joint Stock Company cooperated with Harvest Development Joint Stock Company successfully organize the Groundbreaking Ceremony of “Harvest Food Project” at Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City.
  • On 04th November,2020, Investor is Mr. Nguyen Lam Vien and General Constructor is An Phu Gia Construction Joint Stock Company has started “Macxy Hotel Project” located on 22A Nguyen Van Troi Street, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.