About Us

Tạo được dấu ấn trong lĩnh vực xây dựng tại khu vực miền Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia (viết tắt: APGCons) bắt đầu mở rộng thị trường ra miền Bắc và liên tiếp gặt hái thành công khi cùng lúc trúng thầu 2 dự án lớn. Qua đó tạo tiền đề tiếp tục bứt phá mạnh mẽ tại thị trường giàu tiềm năng này.

AN PHU GIA CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Headquarter

  • Address: 178/11 Nguyen Van Thuong Street, Ward 25 , Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • Telephone: (84-028) 3512 7882

   Hotline: (+84) 988 890 805

  • Fax: (84-028) 6258 4989

  • Email: info@anphugia.com.vn 

  • Recruitment: hr@anphugia.com.vn 

Registered business address

  • Address: 3 Tran Nao, Quater 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

AN PHU GIA ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY (APGMEP)

  • Address: 178/11 Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • Telephone: (84-028) 3512 7882 

  • Fax: (84-028) 6258 4989

  • Email: info@apgmep.vn

  • Website: www.apgmep.vn

An Gia Minh Construction Equipment Joint Stock Company (Agmcons)

  • Address: 178/11 Nguyen Van Thuong Street,  Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • Telephone: (84-028) 3512 7882

   Hotline: (84-028) 6258 4989

  • Fax: (84-028) 6258 4989

  • Email: info@angiaminh.com.vn

  • Website: www.angiaminh.com.vn

Menu footer