About Us

Với thời tiết khắc nghiệt đặc trưng của miền Bắc, cùng với sự gia tăng của những ca F0, F1 cứ hằng ngày tăng lên, Bắc Ninh được biết đến là tâm dịch căng thẳng nhất hiện nay.

 

AN PHU GIA CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Headquarter

  • Address: 178/11 Nguyen Van Thuong Street, Ward 25 , Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • Telephone: (84-028) 3512 7882

   Hotline: (+84) 988 890 805

  • Fax: (84-028) 6258 4989

  • Email: info@anphugia.com.vn 

  • Recruitment: hr@anphugia.com.vn 

Registered business address

  • Address: 3 Tran Nao, Quater 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

AN PHU GIA ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY (APGMEP)

  • Address: 178/11 Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • Telephone: (84-028) 3512 7882 

  • Fax: (84-028) 6258 4989

  • Email: info@apgmep.vn

  • Website: www.apgmep.vn

An Gia Minh Construction Equipment Joint Stock Company (Agmcons)

  • Address: 178/11 Nguyen Van Thuong Street,  Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  • Telephone: (84-028) 3512 7882

   Hotline: (84-028) 6258 4989

  • Fax: (84-028) 6258 4989

  • Email: info@angiaminh.com.vn

  • Website: www.angiaminh.com.vn

Menu footer