LPM01 TOPPING OFF CEREMONY

The ceremony took place at 12 Phu Thuan, Quarter 2, Phu Thuan Ward, District 7 with the participation of representatives of the investor - Lap Phuc Co., Ltd. and employees of An Phu Gia Construction Joint Stock Company.
The project completion sure brings joy to all, especially the investor. Therefore, in happiness, the investor’s representative made a sincere speech about the cooperation with APGCons. In response, Mr.  Hua Dinh Tuan - General Director of APGCons also thanked for the trust from Lap Phuc Co., Ltd. and hoped to cooperate in the next time.

Experiencing the crisis from the pandemic, APGCons is gradually recovering. Hopefully, APGCons will quickly regain its strength and maintain its position as general contractor in the market.

other news

  • Đã 15 mùa xuân qua, cứ mỗi độ sinh nhật công ty ta lại thấy trời sắp tết. Đây không phải sự trùng hợp mà là sự sắp đặt của trời đất.

    Ngày 11-1 là ngày kỷ niệm của tập thể phòng KTX 111B Tân Phú, ở đó đong đầy những kỷ niệm của chàng sinh viên trường ĐHBK. Nơi đó chàng nợ các bạn những kỷ niệm buồn vui, nợ ngôi trường của mình về ngành nghề đã học. Rồi lại vào ngày đó chàng nợ một đứa con ra đời: An Phú Gia. Chàng nợ cả tập thể công ty một con đường, một ý chí. Chàng nợ Xã hội những sản phẩm chất lượng và tâm huyết. Chàng nợ các đối tác của mình lời cám ơn và tiền bạc trước những ngày sắp tết. Rồi chàng đưa tất cả tập thể quay cuồng trong những món nợ này.

  • An Phu Gia Construction Joint Stock Company (APGCONS) was established in 2006. Over 15 years of operation and development, APGCONS has increasingly affirmed its capacity and position in the market.

  • Overcoming the ups and downs and challenges of the market, An Phu Gia still steadily becomes one of the top prestigious construction brands today.

  • This morning (9th November, 2020), An Phu Gia Construction Joint Stock Company cooperated with Harvest Development Joint Stock Company successfully organize the Groundbreaking Ceremony of “Harvest Food Project” at Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City.
  • On 04th November,2020, Investor is Mr. Nguyen Lam Vien and General Constructor is An Phu Gia Construction Joint Stock Company has started “Macxy Hotel Project” located on 22A Nguyen Van Troi Street, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.