Đầu tư
Là lĩnh vực mới mà APGCONS muốn phát triển và đầu tư trong tương lai, chuẩn bị mở rộng lĩnh vực kinh doanh của công ty mẹ, không chỉ là công ty về nhà thầu xây dựng mà còn phát triển lĩnh vực bất động sản, đầu tư nhà đất, tạo nên một hệ sinh thái cho riêng mình.
Đầu tư