Vietnam Chingluh Shoes - Vinh Long Branch (VH3)
    Dự án Vietnam Chingluh Shoes - Vinh Long Branch (VH3) với thiết kế nhà xưởng sử dụng điện mặt trời, tái chế nước mưa
    Tổng tiến độ thi công 6 tháng với quy mô hơn 70,000 m2 sàn XD
Xem thêm
Dự án 15 - Công ty TNHH Phát triển công nghiệp hậu cần Sài Gòn
  • Diện tích sàn xây dựng nhà xưởng gần 90.000 m2
  • Nhà kho hậu cần thông minh của Tiki
  • Tổng thầu thiết kế, xin phép và thi công
Xem thêm