Văn phòng Khách sạn 127 Ung Văn Khiêm

Tên viết tắt của dự án Mach Office
Địa điểm 127 UVK
Chủ đầu tư Bà Hồ Thị Minh Vững
Phạm vi công việc Thi công phàn thô và nhân công hoàn thiện
Loại công trình Commercial
Quy mô 02 hầm + 11 lầu. 
- Tổng diện tích sàn: 5,607.72 m2
Thời gian bắt đầu 10/1/2018
ThờI gian hoàn thành Đang thi công
Giá trị hợp đồng (vnđ) 34,029,574,036
Điểm nổI bật -