AN PHÚ GIA CONSTRUCTION VINH DỰ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 45001:2018 VÀ CHỨNG CHỈ ISO 14001:2015 TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hướng tới đưa APGCONS ngày càng chuyên nghiệp hóa, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế thì việc nâng cao năng lực quản lý toàn diện bên cạnh hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, không thể thiếu các hệ thống quản lý về môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhận thức được vấn đề đó, đầu năm 2019 Ban Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo tổ chức xây dựng 2 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 & Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Sau quá trình xây dựng, cải tiến và kiểm soát hệ thống nghiêm ngặt, APGCONS đã vượt qua những cuộc đánh giá gắt gao của Tổ chức Quốc tế QMS CS (Úc) để nhận chứng chỉ ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp) và ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý về Môi trường).

Vào sáng ngày 21/12/2019, Buổi lễ trao chứng chỉ đã được tổ chức trang trọng tại văn phòng APGCONS với sự hiện diện của Ban Tổng Giám đốc, và đông đảo các thành viên chủ chốt Công ty APGCONS và Đại diện QMS Certfication Services khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Tiến sĩ David Scribner.

ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 là động lực to lớn để APGCONS liên tục cải tiến hệ thống quản lý, nhằm tối đa tính hiệu quả, chất lượng của hệ thống với mục tiêu cuối cùng là mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, đồng thời, đánh dấu bước phát triển quan trọng của APGCONS trong hành trình gần 15 năm phát triển với vai trò là Tổng thầu Xây dựng hàng đầu và luôn xem An toàn chính là giá trị cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

Một vài hình ảnh của buổi lễ:


Tin tức khác