Nhà bếp và nhà ăn B3, Công ty TNHH Tỷ Xuân

Tên viết tắt của dự án B3
Địa điểm Khu công nghiệp Phú Hòa- Vĩnh Long
Chủ đầu tư Công ty TNHH Tỷ Xuân
Phạm vi công việc tổng thầu thi công
Loại công trình Industrial
Quy mô Công trình kiến trúc: Diện tích 1 sàn = 4,926 m2 gồm 2 sàn bê tông và mái lợp tole 
Công trình cấp nước sạch, thoát nước mưa, nước bẩn
Công trình đường lộ
Công trình điện khí 
Thời gian bắt đầu 2015
ThờI gian hoàn thành 2016
Giá trị hợp đồng (vnđ) 38,000,000,000