Nhà máy dệt nhuộm Đỉnh Hằng

Tên viết tắt của dự án -
Địa điểm Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Chủ đầu tư Công Ty TNHH Đỉnh Hằng (DINH HENG)
Phạm vi công việc Tổng thầu thi công xây dựng công trình
Loại công trình Công nghiệp
Quy mô -
Thời gian bắt đầu -
ThờI gian hoàn thành -
Giá trị hợp đồng (vnđ) 325,000,000,000
ĐIểm nổI bật -