Đội ngũ lãnh đạo

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN PHÚ GIA

  • Địa chỉ: 178/11 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: (84-028) 3512 7882

  • Hotline: 0988 890 805 

  • Email: info@anphugia.com.vn

  • Email về tuyển dụng: hr@anphugia.com.vn

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  Địa chỉ: 3 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG GIA

  • Địa chỉ: 178/11 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: (84-028) 3512 7882  

  • Email: info@royalmep.com.vn

  • Website: www.royalmep.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG AN GIA MINH

  • Địa chỉ: 178/11 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: (84-028) 3512 7882  

  • Email: info@angiaminh.com.vn

  • Website: www.angiaminh.com.vn