News

Following the signing ceremony of the construction contract, the Groundbreaking Ceremony of the project "Investment in the construction of urban areas and services in western of Upcoming-Town" smoothly took place on the morning of April 1st, 2021, in Bac Ninh province.

In 2020, the Covid-19 pandemic has had undesirable consequences for Vietnamese businesses. Financial fluctuations, increased corporate costs, staff cuts are problems that most businesses face. However, despite the impact of Covid-19, many businesses have risen strongly.

In the exciting atmosphere, this morning (March 12th, 2021) An Phu Gia successfully organized the Groundbreaking Ceremony for the project "Commercial Service - Officetel Golden Globe Tower".

On the afternoon of March 8, 2021, the talk show "Feminist APG" took place in a joyful atmosphere. Laughter, humorous words, applause have contributed to the talk show "Feminist APG" becoming more attractive and special.

The project is built in Nhon Trach Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province with a construction area of 11,500 m2.

Đã 15 mùa xuân qua, cứ mỗi độ sinh nhật công ty ta lại thấy trời sắp tết. Đây không phải sự trùng hợp mà là sự sắp đặt của trời đất.

Ngày 11-1 là ngày kỷ niệm của tập thể phòng KTX 111B Tân Phú, ở đó đong đầy những kỷ niệm của chàng sinh viên trường ĐHBK. Nơi đó chàng nợ các bạn những kỷ niệm buồn vui, nợ ngôi trường của mình về ngành nghề đã học. Rồi lại vào ngày đó chàng nợ một đứa con ra đời: An Phú Gia. Chàng nợ cả tập thể công ty một con đường, một ý chí. Chàng nợ Xã hội những sản phẩm chất lượng và tâm huyết. Chàng nợ các đối tác của mình lời cám ơn và tiền bạc trước những ngày sắp tết. Rồi chàng đưa tất cả tập thể quay cuồng trong những món nợ này.